تیموریان 6 ص

جان مك‌كارتی - هوش ماشینی و هوش انسانی‌

جان وینسنت آتاناسف - پدر فراموش شده كامپیوتر

جان کوک‌ - پدر معماری RISC

جزوه مفاهیم پایه فناوری اطلاعات.

جزوه پرزنت

جمعيت

حكومت رضاشاه

خاطره‌های رنگ ورو رفته دیجیتالی

خبرنگاري شبكه اي

خطا دراینترنت(بخش دوم)

داستان یک موفقیت

دانستنيهاي کامپيوتر (1)

دانستنيهاي کامپيوتر (2)

دانستنيهاي کامپيوتر (3)

در جستجوی آینده - نقش R&D در نوآوری و موفقیت شركت‌ها

دستور العمل تأسيسات كارگاه ها

دستورالعمل تفكيك پسماند هاي پزشكي

دستگاه تناسلي

دستگاه گوارش 10 w

دفتر سلامت

دلیل مهم برای نصب Xp Service pack ۲

دنیای مجازی - اینترنت 33ص

دهان

دولت الکترونیک و نانوتکنولوژی 41ص

دیستروفی ما هیچه ای روشن

دیسک سخت

دیسکت

راجع به نرم افزار ويروس ياب

راديوتراپي